Werkwijze

Ik werk vanuit compassie en respect met mensen die de achtergrond van hun vraag of klacht willen onderzoeken. Ik hanteer inzichten uit Mindfulness, Systemisch opstellen, de Polyvagaaltheorie en lichaamsgerichte traumatherapie. Ik missie is om een brug slaan tussen (para)medische werkwijzen en wetenschappelijke kennis en onderzoek.  
Mijn expertise ligt op het gebied van werken met mensen met onbegrepen stem-, adem- en keelklachten (boeren, slikproblemen, globus druk op de borst) en trauma en PTSS.
Veel van deze klachten zijn ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis, doordat onbewuste overlevingsstrategieën die destijds functioneel waren zijn blijven bestaan. Langdurige stress en een onveilige omgeving kunnen onbewust een continue verhoogde spanning en waakzaamheid tot gevolg hebben. In een veilige omgeving kunnen oude patronen bewust worden en nieuwe patronen ontwikkeld worden.

De Polyvagaal theorie

De Polyvagaal theorie, ook wel de wetenschap van veiligheid genoemd is ontwikkeld door Stephen Porges, een Amerikaanse psychiater die vanaf eind jaren ’60 neurobiologisch onderzoek doet. De theorie biedt een neuro- biologische verklaart hoe wij mensen en zoogdieren ons enerzijds veilig te kunnen voelen en verbinden met andere mensen en anderzijds snel op basis van oude hersenstructuren kunnen verdedigen.
Het autonome, onbewuste zenuwstelsel (AZS) schat voortdurend risico’s in en bewaakt zo onze veiligheid. Het heeft verschillende mogelijkheden om in te spelen op onveilige situaties. De nervus Vagus waarnaar zijn theorie is genoemd maakt deel uitmaakt van het AZS en kan afhankelijk van de situatie acties ondersteunen, waardoor we in staat zijn om met een juiste reactie te overleven. Een van de overlevingsstrategieën is vechten (fight) of vluchten (flight): we gaan sneller ademen, onze hartslag versnelt, al onze spieren zijn klaar voor actie, we staan op scherp en we hebben een schelle luide en hoge stem. Wanneer de situatie nog dreigender is kan ook  bevriezen (freeze), voor overleving zorgen: niet bewegen, oppervlakkig ademen, weinig geluid maken. En dit alles onbewust, gericht op overleving in een spannende situatie.

Trauma

De Polyvagaal theorie is van toepassing op ‘trauma-overlevers’, mensen die een trauma hebben doorgemaakt. Bij mensen met een gezonde fysieke, emotionele en/of mentale veerkracht is na een fight/flight of freeze reactie een terugkeer naar rust, veiligheid en menselijk contact mogelijk. Trauma, het gevolg van een heftige gebeurtenis, ontregelt dit gevoel van veiligheid en veerkracht. Traumareacties verstoren ons tijdsbesef, waardoor we de nare situatie keer op keer kunnen herbeleven. Ons lichaam raakt in een staat van permanente onveiligheid en waakzaamheid, waardoor we steeds alert, gespannen, gevoelig zijn voor geluid en andere prikkels in de buitenwereld. Anderen zijn na een trauma juist niet in staat om te bewegen, kunnen zich niet meer concentreren en willen zich alleen nog maar terugtrekken. Traumareacties kunnen gezien worden als een onafgemaakte beweging (Levine, 2007). Doordat het lichaam wel actie voorbereid maar niet kan uitvoeren, kan de permanente verhoogde spanning op lange termijn aanblijven en bijvoorbeeld ademklachten, hartritmestoornissen, stem-, en slikklachten, chronische spierspanning, darmklachten en problemen rondom horen en luisteren veroorzaken. Traumatherapie kan helpen deze reacties alsnog in een later stadium af te bouwen. Zo kunnen lichamelijke symptomen en een permanente waakzaamheid alsnog tot rust komen en kan er veerkracht worden opgebouwd. Deze vorm van traumatherapie is lichaamsgericht, leert cliënten zichzelf te kalmeren, werkt nauwkeurig met kleine stapjes om her-traumatisering te voorkomen.

Literatuur
Levine, P.A. De tijger ontwaakt: traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie (Altamira,2007) en De stem van je lichaam, trauma's helen met je lichaam als gids. (Altamira, 2010)
Porges, S.W. De polyvagaal theorie en de transformerende ervaring van veiligheid (Mens! 2019)
Van der Kolk B. Traumasporen (Mens! 2016)

De Polyvagaaltheorie in therapie 
De Polyvagaal therapie, ontwikkeld door Deb Dana is gebaseerd op de inzichten van Stephen Porges. Deb beschrijft de complexe theorie op een gemakkelijk leesbare wijze waardoor de werking van het individuele autonome zenuwstelsel inzichtelijk wordt. Door dit inzicht en de aansluitende oefeningen kunnen mensen leren weer veerkrachtig te reageren in complexe situaties. Ik heb aan de vertaling van de Nederlandse uitgave meegewerkt. Met toestemming van Deb bied ik workshops in het Nederlands aan.
Op de pagina publicaties is een interview met Deb Dana te lezen.

Literatuur: Dana, D. De polyvagaaltheorie in therapie, het ritme van regulatie (Mens! 2019)
SSP is een luistertraining die is gericht op het kalmeren van het autonome zenuwstelsel. Door te luisteren naar gefilterde gezongen muziek kunnen het lichaam, emoties en gedachten tot rust komen.
SSP is gedurende 30 jaar ontwikkeld door Stephen Porges en 3 jaar beschikbaar. Het luisteren naar de muziek mag alleen aangeboden worden door getrainde therapeuten die ook kennis van trauma- en traumatherapie hebben. Doordat het autonome zenuwstelsel tot rust komt, ontstaat er bij veel mensen ruimte voor traumaverwerking.
Het zogenaamde protocol, een intensieve behandeling waarbij op 5 achtereenvolgende dagen naar de muziek geluisterd wordt, kan een grote impact hebben. Ik bied het luisteren naar SSP aan, afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van cliënten: 5 dagen achter elkaar in de praktijk of op afstand digitaal, zodat SSP thuis beluisterd kan worden en ik via Skype op afstand begeleid.
Ook is het beluisteren van SSP Balance, een nieuwe minder gefilterde vorm, die bijvoorbeeld voor hypersensitieve mensen iets minder impact heeft, mogelijk.

Overige traumatherapieën

EMI, Eye movement Integration is ontwikkeld door de Canadese therapeute Danie Beaulieu. EMI richt zich net als andere lichaamsgerichte therapieën op herstel van neurologische netwerken.
Het maakt gebruikt van 24 verschillende oogbewegingen die zowel op de cognitieve, emotionele als fysieke laag grote veranderingen tot stand kunnen brengen.
Literatuur: Danie Beaulieu(2012): Eye Movement Integration 

TRIP, Trauma Regulation &Integration Process, richt zich op herstel van neurologische netwerken bij post traumatische trauma klachten, door via de ogen afwisselend te werken met de linker en de rechter hersenhelft. Het is een recent ontwikkelde Canadese methode die verrassende mogelijkheden biedt tot traumaregulering.

BRAINSPOTTING, ontwikkeld door David Grand, is een methode die tevens als ingang met het werken met ogen trauma-regulerend werkt.

Bodynamic, een lichaamsgerichte psychotherapie, is ontwikkeld door Lisbeth Marcher, een Deense therapeute. Haar werkwijze is gebaseerd op 40 jaar onderzoek naar de gevolgen van ontwikkelingsstoornissen vanaf de conceptie tot en met de pubertijd. Zij heeft ontdekt dat verstoringen in deze ontwikkeling impact hebben op ons psychische, emotionele en fysieke functioneren. In de behandeling worden lichaamsoefeningen aangeboden die de gevolgen van de verstoringen in deze ontwikkeling alsnog positief kunnen beïnvloeden.
Literatuur: Lisbeth Marcher en Sonja Fich (2010): Body Encyclopedia, a guide to psychological functions of the muscular system.

Somatic experiencing, een lichaamsgerichte traumatherapie ontwikkeld door Peter Levine. Literatuur zie onder het kopje Trauma

Systemisch opstellen
Onbewuste verbinding en loyaliteit met familieleden, culturele en systemische patronen kunnen ons handelen beïnvloeden zonder dat we ons daar van bewust zijn. Opstellingen, zowel individueel als in groepen bieden de mogelijkheid om achter gebeurtenissen te kijken die ons lijken te overkomen en hoe ons leven door deze patronen worden gevoed. Ik heb me gespecialiseerd in het werken met opstellen en symptomen en ziekte.
Ik bied zowel individuele als groepsopstellingen aan.
Literatuur: Stephan Hausner: Zelfs als het me mijn leven kost. (2009, Noorderlicht)

Polyvagaaltheorie en therapie: 
www.stephenporges.com
www.debdanalcsw.com
www.polyvagalinstitute.org 

Samen met Bernadette van Rijckeghem heb ik in 2019 het polyvagaal platform opgericht, met informatie voor geïnteresseerden en een afgeschermd deel voor coaches en therapeuten waarop zijn kunnen uitwisselen.
www.polyvagaalplatform.nl

SSP:
www.integratedlistening.com

Trauma:
Bodynamic: 
www.bodynamic.com

Somatic experiencing:
www.traumahealing.nl
www.claudia-haarmann.de

Stem en trauma
www.voiceandtrauma.com

Opstellen:
www.stephan-hausner.de