Werk en studie

 • Logopedie Akoepedie (1979)Docent opleiding logopedie Nijmegen (1982-1988)
 • Opleidingen adem- en stemtherapie (o.a. Van Dixhoorn en Middendorf)
 • Stemcentrum Nijmegen (1988-1991)
 • Kwaliteitsfunctionaris vereniging voor logopedie (1999-2006)
 • Opstellingen en mindfulness met Frits Koster, docent Vipassana meditatie met Nick Blaser, psychiater (2002-2009)Training Mindfulness aan groepen (1999, 2000 en 2008)
 • Projectleider SISC Nederland, een internationaal onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van familieopstellingen bij ziekten en symptomen, op initiatief van Gunthard Weber en Stephan Hausner. (2006-2012)
 • Training "Individueel opstellen voor hulpverleners" (2010 en 2012)
 • Lid multidisciplinair Stemcentrum oost (2008-2018)
 • Praktijk voor stemtherapie Grooten en Selten (2008-2018)
 • Workshops voor cliënten en therapeuten i.s.w. met mijn man Albert in en rond ons huis in Bulgarije (2009- heden) zie ook eliopolis.org
 • (Inter)nationale lezingen over ‘Onbegrepen keelklachten’: PEVOC (2013, 2015), NVMD (2014), Voice conference Salzburg (2014 en 2016), EVTA conferentie België (2015) studiedag EVTA (2016) Dag van de stem (2017), NOLK congres (2017), HAN (2017, 2018,2019) ,SSP conferentie Jacksonville,V.S. (2019)
 • Denktank toepassingsmogelijkheden Polyvagaaltheorie ( 2012-2018)
 • 3 jarige studie Somatic Experiencing Nederland (2011-2014)
 • Samenwerking MUMC Maastricht en Stemcentrum Maastricht, bij behandeling met mensen met Onbegrepen Keelklachten (2015-heden)
 • Cursus Polyvagaal theorie en stem voor practitioners Somatic Experiencing (2017)
 • Basisopleiding Bodynamic (lichaamsgerichte psychotherapie) (2016/2017) en thematische cursussen bij Lisbeth en Ditte Marcher
 • Opleiding EMI: Eye, Movement Integration (fundamental en advanced), een lichaamsgerichte variant van EMDR (2017 en 2018)
 • Onderzoek naar onbegrepen keelklachten, i.s.m.Dr.P. Kooijman en Dr.J. Kolacz (instituut Porges) (2016-heden)
 • Pilot toepassing SSP bij onbegrepen keelklachten i.s.m. ILS en J. Kolacz (2018-heden)
 • Training Deb Dana Polyvagaal therapie (2018, 2019, 2020)
 • Mei 2019 Jacksonville (VS) presentatie van de eerste uitkomsten van een pilot studie naar de effecten van SSP bij cliënten met stem-keel en ademklachten.
 • Op de pagina publicaties is deze lezing op een filmpje te bekijken.
 • 2019 en 2021 training TRIP: Trauma Regulation Integration Process, een Canadese lichaamsgerichte traumatherapie gericht op de behandeling van PTSS.
 • Oktober 2019: presentatie over Polyvagaaltheorie en therapie met lezingen en workshops op een congres in het VU medisch centrum Amsterdam (i.s.m. Kees Blase).
 • Voorjaar 2020 leergang Brainspotting, een traumatherapie voor de behandeling van PTSS
 • 2020, start samenwerking met Elisa Monti psychotherapeut en onderzoeker (New York), oprichting website voiceandtrauma.com
 • 2020 start samenwerking ILS/Unyte, ontwikkeling nieuwe visies en werkwijzen
 • 2020 samenwerking met uitgeverij Mens! ondersteuning vertaling boeken Deb Dana
 • 2021 samenwerking als ambassadeur met het nieuwe Amerikaanse Polyvagal Institute (website zie pagina werkwijze)
 • 2020 en 2021 samenwerking met Rehabilitolog School (Kiev Oekraine)

Onderzoek

Vanaf 2016 doe ik samen met Jacek Kolacz (traumatic stress research Kinsey Institute Indianapolis VS) en dr Piet Kooijman onderzoek naar karakteristieken van mensen met onbegrepen stem- en keelklachten (SOLK). De publicatie hierover is in review.

Op verzoek van dr Porges doe ik sinds juli 2018 een pilotstudie naar de effecten van de toepassing van het Safe and Sound Protocol (SSP) bij mensen met onbegrepen stem-keel en ademklachten.
In deze pilot luisteren mensen op 5 achtereenvolgende dagen 1 uur naar deze gefilterde muziek.
Uit de studie die in mijn praktijk plaats vindt, komt naar voren dat angst gerelateerde symptomen, depressie en ook de reactiviteit van het autonome zenuwstelsel significant afnemen. De stem wordt melodieuzer en meer ontspannen, kaakklachten verminderen en ook de overprikkeling (voor bijvoorbeeld licht en geluid) neemt sterk af. De publicatie over de pilot is in voorbereiding.

Omdat ook prikkelbare darmstoornissen afnemen door het beluisteren van SSP ben ik vanaf voorjaar 2020 met een nieuwe pilot gestart voor mensen met prikkelbare darmklachten (PDS).